A Tecnic Cat tenim tot allò que la seva piscina necessita!

mamnet-chlorinator
mamnet-total-social
mamnet-orp+ph
indunet
indunet-orp-ph
indunet-ph-ppm

L'Electròlisi

natacion_bebe2

L’electròlisi és el procés que separa els elements d’un compost per mitjà de l’electricitat. S’aplica un voltatge elèctric baix entre els dos elèctrodes, de manera que les sals existents a l’aigua es converteixen en compostos amb la capacitat d’oxidar i desinfectar alhora.

El terme Electròlisi prové de dos radicals, “electro” que fa referència a “electricitat” i “lisi” que significa “trencament”.

Va ser descoberta l’any 1800 pel químic William Nicholson. Entre els anys 1833 i 1836 el físic i químic anglès Michael Faraday va desenvolupar les lleis de l’electròlisi que porten el seu nom. Avui, Tecnic Cat t’ofereix sistemes innovadors per a la teva total tranquil·litat.

L’elèctrode connectat al pol positiu es coneix amb el nom d’ànode i el connectat al negatiu com a càtode. Cada elèctrode atreu els ions de càrrega oposada; els ions negatius es desplacen cap a l’ànode mentre que els positius es desplacen cap al càtode.

L’energia necessària per a separar els ions i incrementar la seva concentració en els elèctrodes és aportada per la font d’alimentació elèctrica.

Als elèctrodes es produeix una transferència d’electrons entre aquests i els ions, produint noves substàncies. Els Ions negatius cedeixen electrons al càtode (+) i els ions positius prenen electrons de l’ànode (-).

En definitiva, es produeix una reacció d’oxidació – reducció, on la font d’alimentació elèctrica s’encarrega d’aportar l’energia necessària.
– Beneficis
– Cost baix de transport, emmagatzematge i gestió.
– Molt efectiu contra els bacteris, virus i fongs
– Efecte durador com a resultat de l’acció dels desinfectants
– Baix consum d’energia
– Respectuós amb el medi ambient. La sal és sal comú natural.
– Ni olors ni vapors tòxics
– No produeix ni irritacions ni picors als ulls i la pell com en les piscines riques en subproductes (cloramines)

L’ hipoclorit de sodi s’aplica a les piscines per a la desinfecció de l’aigua i l’oxidació. Els microorganismes no creen defenses contra ell. L’àcid hipoclorós es produeix mitjançant la reacció d’hidròxid de sodi amb gas clor. A l’aigua, es forma l’anomenat “clor actiu”. Existeixen diversos camins per l’ús d’hipoclorit de sodi, un d’ells per electròlisi de la sal al lloc on s’aplica una solució de sal (NaCl) a l’aigua. Ions Sodi (Na +) i Clor són produïts.

4NaCl 4NA + + 4cl-

Mitjançant el pas d’una solució salina en cel•les d’electròlisi les reaccions que tenen lloc en els elèctrodes les següents:
2Cl- Cl2 + 2e-2H2O + 2e- H2 + 20H-
2h20 O2 + 4H + + 4e-

Subseqüentment, clor i hidròxid reaccionen formant l’hipoclorit:
OH-+ Cl2 HOCl + Cl-

La quantitat de contaminants orgànics (Orina, Suor, Cosmètics) determina la concentració requerida d’hipoclorit de sodi. Com millor es filtri l’aigua abans de l’aplicació de l’hipoclorit de sodi, menys producte es necessitarà.

Les reaccions de generació d’altres tipus d’oxidants molt enèrgics com l’ozó i radicals lliures tenen lloc en menor percentatge produint una sinergia d’oxidació/desinfecció.

Les reposicions de sal es donaran per les pèrdues del got pel propi ús; principalment pels rentats de filtre i purgues del sistema.

Respecte al contingut de sal en l’aigua de bany, l’administració no és restrictiva.
La directiva admet un increment màxim de la conductivitat respecte a l’aigua d’entrada d’1 mS / cm, es pren com a referència l’aigua inicial aplicant-li la seva concentració de sal (4-6 g / l).

Procés de fabricació: