Automatic Panel Mamnet pH + PPM CL

mamnet_autmomatic_ph_ppm El sistema d’electròlisi Automatic Panel Mamnet pH + ppm cl és el clorador salí més ben equipat del mercat. Està pensat pel seu ús immediat gràcies al panel complet que té integrat en el moment de la compra.

L’Automatic Panel Mamnet pH + PPM cl controla i regula la concentració de clor mesurada amb el sistema ppm (part per milió).

Amb el sistema de cloració Automatic Panel Mamnet pH + PPM cl pot controlar a distancia els paràmetres de la seva piscina gràcies al programa de domòtica que té incorporat. . (Opcional)

Models disponibles amb produccions de 12 a 35g per a piscines de fins a 200m3. Si necessita una major producció consulti l’apartat Indunet o el podem assessorar.

logo_mamnet_120

escuema-mamnet-ph-ppm

panel-mamnet-ph-ppm1. Indicador revisió de l’elèctrode
2. Indicador de falta d’aigua a l’elèctrode
3. Indicador de consum excessiu al sistema Mamnet
4. Indicador de nivell de sal Baix
5. Indicador de nivell de sal Alt
6. Polsador per a disminuir paràmetres
7.A Indicador d’activitat amb corrent directa
7.B Indicador d’activitat amb corrent inversa
8. Indicador menú de Configuració en ús
9. Polsador per a augmentar paràmetres
10-14. Indicadors de potència que utilitza el CPU
15. Indicador d’activitat de voltatge
16. Polsador multifuncional
17. Polsador per a configurar el sistema i
desplaçar-se pels menús
18. Polsador d’informació Mamnet i per a desplaçar-se pel menú
19. Indicador de connexió ORP

caja-carton
1. Manual d’instruccions
2. Guia ràpida
3. Unitat central de processament (CPU)
4. Elèctrode
5. Porta elèctrode
6. Porta sondes
7. Sonda Amperomètrica
8. Sonda pH
9. Bomba de dosificació
10. Solucions tampó
11. Interruptor de flux
12. Panell

Característiques bàsiques:
Pes:
Codi 72382 (12g/h) 17 Kg
Codi 72383 (18g/h) 17,4 Kg
Codi 72384 (35g/h) 18,4 Kg
Volum: 0.104 m3

ct_mamnet_ppm_cat

Automatic Panel Mamnet pH + ppm cl
12 g/h Codi 72382
18 g/h Codi 72383
35 g/h Codi 72384

Destaquem