logo_hydroponic_web

Hydroponic Control Basic

El Hydroponic Control Basic és un sistema ideat pel cultiu hidropònic de les plantes. Mesura i ajusta la conductivitat i el pH. És apte per a qualsevol sistema de reg hidropònic: arrel flotant, hidroponia aèria, cultiu al terra, cultiu en perleta, en safates flotants, etc.

Hydroponic Control Basic ve equipat amb 3 bombes. Una de pH i dues per fertilitzant. Les quantitats d’adob i àcid que aporten cada una de les bombes són regulables de manera independent i proporcionals amb el caudal, que varia entre 0-2l/h.

Amb aquest sistema hidropònic pot escollir entre tres modes de reg: el diari, horari i el continu.

A més, el controlador és capaç d’activar o desactivar l’emplenament d’aigua del dipòsit i la bomba de reg si els seus valors han sigut ajustats anteriorment.

 

Esquema representatiu del funcionament del Hydroponic Control Basic de Tecnic Cat.

1. Polsador de programació
2. Polsador d’informació
3. Indicador menú Programació en ús
4. Indicador d’activitat bomba B
5. Indicador d’activitat bomba A
6. Indicador d’activitat del bomba de pH
7. Polsador per a disminuir paràmetres
8. Indicador d’activitat de reg
9. Pantalla d’informació
10. Indicador d’activitat de la bomba de
recirculació
11. Polsador per a augmentar paràmetres
12. Indicador de sistema aturat
13. Indicador de baix nivell d’aigua
14. Indicador d’activitat de l’electrovàlvula d’emplenament
15. Alarma de flux
16. Polsador multifuncional
17. Indicador màquina engegada
Ph, A, B. Bombes

caja-carton

1. Manual d’instruccions
2. Equip controlador de nutrients
3. Sonda pH
4. Sonda de conductivitat
5. Col•lector de plàstic compost
– 5 x Te 1/2
– 4 x Matxó
– 1 x porta-sondes
– 2 Toma mànega 16m-1/2
– 1 x rotllo tefló
– 3 x reducció 3/8’’ – 1/2
6. 3 x Injectors
7. 3 x Filtre aspiració garrafa
8. 3 x Rotllos de tubs 9m P. E.

Opcional:
9. Sondes de nivell (mínim, mig i màxim)
10. Electrovàlvula d’emplenament
12. Sensor de flux

Característiques bàsiques:
Pes:
Codi 72796 3.2 Kg
Volum: 0.017 m3